Det vanligaste hjärtproblemet som påverkar prematura barn kallas ett patent ductus arteriosus. Före födelsen förbinder ductus arteriosus de två huvudartärerna som lämnar barnets hjärta - lungartären som pumpar blod till lungorna och aortan som pumpar blod till resten av kroppen. Ductus stänger vanligtvis när barnet är födt, separerar de två artärerna. Vid prematura barn kan dock ductus arteriosus vara öppen (patent), vilket får extra blod att pumpas genom lungorna under de första dagarna av livet. Vätska kan byggas upp i lungorna och hjärtsvikt kan utvecklas.

Lyckligtvis kan barn behandlas med indomethacin, en medicin som orsakar att ductus arteriosus stängs. Större än 80% av för tidiga barn som har en öppen ductus arteriosus förbättras med indometacin. Om det är öppet och symptomatiskt, kan en operation för att stänga kanalen vara nödvändig.